4 elite stocks to play defense in this tough market